Հովիկ Մխիթարյան, Մանկագրություն

Սքանչելին

Դանդաղ մոտեցավ խոհանոցի պատուհանին և թախանձագին ու կարոտով լի հայացքով փորձեց թափանցել պատուհանից ներս։  Այլևս չէր պահանջում ամենօրյա կերը, պարզապես…