Մանկագրություն, Պերճուհի Ավետյան

Ժահրիկը

Լիլիթը շատ կը սիրէր իրենց մանկապարտէզը, ժպտադէմ ուսուցչուհիները, հոգատար տնտեսուհիները, իրեն տարեկից ընկերներն ու ընկերուհիները, սրահը՝ ուր նստէին քով-քովի ու…